Utility

Ověření v rejstříku insolvencí
a evidenci úpadců
http://isir.jirikadlec.com

Regular expressions
http://regular.jirikadlec.com